از “رنج” بودا تا “اضطراب درونی” هایدگر

اگه بخوام باهات رو راست باشم باید بگم که زندگی به شکل گریز ناپذیری سخته و این ربطی به جایی که هستی و جوری که زندگی می کنی نداره. من بهش میگم اصل بقای سختی. یعنی سختی از شکلی به شکل دیگه تبدیل می شه ولی نابود نمی شه برای همین هم توى یک زندگی… ادامه خواندن از “رنج” بودا تا “اضطراب درونی” هایدگر