Elecomp 87

شنبه این هفته مثل هر سال سری به نمایشگاه کامپیوتر زدم. با اینکه سعی کردم روز اول و ساعتهای اولیه برم ولی باز حضور اهالی اشانتیون جمع کن بعضی مواقع واقعا اعصاب آدم رو خورد میکرد. کاشکی این شرکت های زرد هم با دادن این همه آت و آشغال الکی سعی در شلوغ کردن غرفه… ادامه خواندن Elecomp 87

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در شخصی، عمومی برچسب خورده با