جشنواره وب ایران

پنجشنبه این هفته کنفرانس وب ایران و اختتامیه جشنواره وب ایران برگزار می شود. از امروز صبح دارم سعی میکنم وارد ایمیلم بشم و بتونم دعوتنامه هام رو برای این دو مراسم دانلود کنم. در امتیازها و مزیت های برگزاری چنین جشنواره ای شکی نیست اما کیفیت اینترنت ایران به ویژه در این روزها جای… ادامه خواندن جشنواره وب ایران